top of page

Waar laat jij je door afleiden?

Op het juiste moment op de juiste zaken concentreren is cruciaal voor optimaal presteren. Veel sporters ervaren dat zij niet altijd 100% geconcentreerd kunnen zijn. Sommige sporters kunnen zich heel goed intens focussen voor een korte periode (de sprinters), terwijl andere sporters juist lang een bepaalde focus kunnen vasthouden die wellicht minder intens is dan de eerste groep (de stayers). Problemen met concentratie worden doorgaans veroorzaakt door afleidingen. Dit kunnen gedachten, emoties of gebeurtenissen zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen interne en externe afleiders. Interne afleiders

  • Denken aan het verleden (bijv. denken aan zojuist gemaakte fouten)

  • Denken aan de toekomst (bijv. denken aan de het resultaat, gevolgen van dit resultaat)

  • Negatieve zelfspraak

  • Vermoeidheid (vermoeide spieren of pijn kunnen aandacht opeisen)

  • Spanning (teveel spanning vernauwt het aandachtsveld ('tunnelvisie') en kan ervoor zorgen dat een cue wordt gemist)

Externe afleiders

  • Visuele afleiders (publiek, tegenstanders, het scorebord, cameraflitsen)

  • Auditieve afleiders (gepraat, gelach, geschreeuw, telefoons die afgaan, lawaai van andere velden of arena's)

Aandachtscontrole en concentratie zijn vaardigheden die getraind kunnen worden. Een aantal manieren om deze vaardigheden te trainen zijn : Simulatietraining

Identificeer de afleiders (intern en/of extern) die in een specifieke wedstrijdsituatie voorkomen en bouw deze in tijdens de training zodat je leert om met deze afleiders om te gaan.

Triggerwoorden

Bedenk welke woorden of korte zinnen je tegen jezelf kan zeggen op cruciale momenten om je te herinneren aan de juiste focus (bijv. 'Scherp!')

Positieve zelfspraak

Herhaal hardop of in gedachten positieve uitspraken of affirmaties tegen jezelf (bijv. 'ik kan het', 'ik ben er klaar voor')

Aan/uit stand

Identificeer juiste momenten in een training of wedstrijd waarin je focus 'aan' is en je focust op de taak, en momenten waarin je focus 'uit' staat en je je gedachten (even) de vrije loop mag laten.

Blijf in het hier en nu

Het enige moment waar je controle over hebt is het heden. Hanteer de regel 'Denk maximaal 3 seconden achteruit en 3 seconden vooruit'.

bottom of page