top of page

De rit naar huis

Ouders kunnen het werk van een trainer of coach ongedaan maken tijdens de bekende 'rit naar huis'. Vaak ligt de focus op de uitkomst van een wedstrijd (winst of verlies), wordt er feedback gegeven die over de persoon gaat en niet over gedrag, of gaat het alleen maar over sport en worden andere onderwerpen die kunnen helpen om de gedachten even te verzetten niet aangesneden.

Vaak weet een kind zelf heel goed wat hij of zij verkeerd heeft gedaan in een verloren wedstrijd of bij een mindere prestatie. Als ouder kan het geven van feedback tijdens de rit naar huis verleidelijk zijn en mogelijk als uitlaatklep dienen. Het is dan ook heel simpel: deel niet je mening tijdens de rit naar huis! Het is leerzaam voor het kind om zelf te reflecteren op zijn/haar handelen. En laat het kind ventileren! Bovendien is het de vraag of dit een taak is voor de ouders, aangezien een goede trainer doorgaans al feedback heeft gegeven en voor afsluiting heeft gezorgd.

Wanneer de sport besproken wordt, is het van belang dat factoren als inzet, motivatie en techniek (het proces) de boventoon voeren. Dit in tegenstelling tot een nadruk op het resultaat. Dit kan bij kinderen een sterkere oriëntatie op winst en verlies ontwikkelen. Een dergelijke oriëntatie is niet constructief. Een meer constructieve oriëntatie is gericht op factoren die de sporter zelf onder controle heeft zoals technische vaardigheden, voorbereiding, inzet en leefstijl.

Omdat ouders van tegenwoordig een druk bestaan hebben is de rit naar huis een uitgelezen mogelijkheid om contact te maken met je kind en te praten over allerlei onderwerpen. Praten over leuke dingen, ervaringen op school, vriendjes, en ambities leiden tevens af van negatieve emoties als frustratie, boosheid en teleurstelling.

Uiteraard hebben veel ouders, die vaak zelf ook de nodige ervaring hebben in sport, welgemeend en zinvol advies voor hun sportende kind. Spreek daarom een gezet moment af waarin dit besproken kan worden. Een kind zal de betrokkenheid en het advies van ouders enorm waarderen.

Het geven van feedback en het bespreken van gedachten en gevoelens is dus geen probleem, denk alleen na over het meest geschikte moment!

bottom of page