top of page

Zelfvertrouwen bouwen

Zelfvertrouwen is het geloof in het succesvol uit kunnen voeren van een vaardigheid of gedraging (zowel fysiek als mentaal). Het is een mythe dat zelfvertrouwen is iets wat je hebt of niet hebt; iedereen ervaart een verschillende mate van zelfvertrouwen in verschillende situaties. Een succesvolle atleet die vol zelfvertrouwen in de schijnwerpers staat, denk aan Usain Bolt, kan minder vertrouwen hebben in zijn vaardigheid om bij een bijeenkomst van zijn sponsor met volslagen vreemden een onderhoudend gesprek te voeren. Geloof in eigen kunnen is belangrijk voor presteren. Zelfvertrouwen ontstaat wanneer je in een situatie:

  • Weet wat te doen

  • Weet hoe het te doen

  • Weet wanneer het te doen

  • De energie en vaardigheden hebt om het te doen

  • De wil hebt om het te doen

Je kunt je zelfvertrouwen vergroten door:

  1. Hard te werken en te investeren

  2. Taken versimpelen zodat je meer succes ervaaart (en de moeilijkheidsgraad vervolgens weer opvoeren uiteraard)

  3. Successen bijhouden in een logboek of app (zoals My Logs)

  4. Jezelf te belonen bij succes

Bedenk dat succes niet betekent 'winnen', maar het succesvol uitvoeren van de gewenste vaardigheid. Schrijf succes toe aan je (toenemende) vaardigheid en je eigen inspanningen. Blijf focussen op het proces in plaats van op de uitkomst en steek geen energie in dingen waar je geen controle over hebt (het verleden, de toekomst, gedrag of prestaties van anderen). Zie ook het artikel over 'concentratie'.

bottom of page